DaMS - Dansk Meteorologisk SelskabDansk Meteorologisk Selskab
Det gode selskab for folk med hang
til vejr, klima og meteorologi


AddThis Social Bookmark Button
Velkommen til DaMS!

Velkommen til DaMS!

Dansk Meteorologisk Selskab (DaMS) blev stiftet d. 14. maj 1979. Foreningen arbejder for at fremme kendskabet til meteorologi og henvender sig til alle med interesse for vejret, klima eller meteorologi i bredere forstand. Foreningens to hovedaktiviteter er medlemsbladet Vejret og foredrag om meteorologiske emner, der er oppe i tiden.

Enhver, som støtter selskabets formål, kan blive medlem af DaMS.

Ved indgangen til 2011 har DaMS ca. 450 medlemmer. Medlemsskaren tæller både professionelle og amatører. DaMS er medlem af European Meteorological Society (EMS).