Kontakt

Dansk Meteorologisk Selskab

Det gode selskab for folk med hang til vejr, klima og meteorologi

Kontakt DaMS

 

Hvis du har brug for at kontakte DaMS om generelle ting, kan du skrive til sekretæren på sekretar@dams.dk

 

Hvis du gerne vil være medlem af DaMS, kan du skrive eller ringe til kassereren.

 

Du kan også gå til siden Bliv medlem af DaMS.

 

Vejret udkommer i februar, maj, august og november med redaktionel deadline hhv. den 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober. Alle - både medlemmer og ikke medlemmer - er meget velkomne til at sende artikler og spørgsmål til chefredaktøren.

 

Tekster modtages i elektronisk form, enten som word-filer eller tekst-filer. Illustrationer modtages separat som grafikfiler i en så høj opløsning som muligt. Af filnavnet må gerne fremgå figurnummer. Det må gerne angives i teksten, hvor ca. illustrationerne ønskes indsat. For god ordens skyld må vi meddele, at DaMS ikke udbetaler honorar for artikler eller billedmateriale.

 

Har du kommentarer til disse web-sider, kan du fx skrive eller ringe til én fra web-gruppen.

 

COPYRIGHT © 1979-2013 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS