Møder

Dansk Meteorologisk Selskab

Det gode selskab for folk med hang til vejr, klima og meteorologi

Møder

På denne side kan du finde information om kommende møder og links til referater af tidligere møder i DaMS.

 

Kommende møder

 

 

 

Tidligere møder

DaMS Julemøde 2018

Onsdag den 12. december 2018 kl. 19.00-22:00

DTU Risø Campus, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde

NB. Tilmelding nødvendig

 

Julemødet i DaMS afholdes på DTU Vind Energy, som vil være vært. Aftenens emner er et besøg i den nye vindtunnel, der er en af verdens største, efterfulgt af et foredrag om det nye Globale Vindatlas (se den foregående side)... og så skal vi naturligvis have et bud på julevejret – endelig hvid jul i år??

Det er nødvendigt med tilmelding, og man tilmelder sig ved at sende en e-mail så snart som muligt og senest den 10. december til sveg@dtu.dk

 

Aftenens forløb vil være:

 • Vi mødes ved Poul la Cour vindtunnelen, efter at have passeret portvagten vil der være skilte der viser vej til vindtunnelen.
 • Velkomst ved formanden.
 • Christian Bak: præsentation af den nye vindtunnel og hvad vi bruger den til.
 • Resten af mødet foregår i H. H. Kock auditoriet.
 • Pause (kaffe/kage).
 • Andrea Hahmann fortæller om det Globale Vindatlas (foredraget er på engelsk).
 • Hvordan bliver julevejret? Vi starter med forudsigelser af Andrea og Eigil Kaas, og derefter er ordet frit til, at kommentere på forudsigelsen af julevejret.

Efterårsmøde 2018: Crowdsourced data og dets potentielle anvendelse i meteorologiske applikationer på DMI

Torsdag den 1. november 2018 kl. 19.00

Auditoriet på DMI. Lyngbyvej 100, 2100 København

NB. Vi mødes ved indgangen ved DMI's reception

 

Ph.d.-studerende Kasper Hintz ved DMI holder oplæg omkring crowdsourced data i numeriske vejrmodeller som er emnet for Kaspers Ph.d.-studium. Crowdsourced data kan betegnes som data der indsamles via tredjeparter til et formål der oprindeligt krævede høj kvalitet eller ekspertise. Foredraget omhandler indsamling at trykmålinger fra smartphones og brugen af disse i DMI’s vejrmodel, Harmonie, med fokus på at forbedre især korttidsprognoser.

 

Der er mange led at tage hensyn til når der indsamles data fra smartphones til brug i vejrmodeller. Første skridt er at udvikle software der sender observationer direkte fra telefonen til DMI. Dernæst venter der et stort arbejde med kvalitetssikring og korrektion af observationerne inden disse bliver videregivet til modellen for til sidst at, forhåbentligt, give os en bedre korttidsprognose. Smartphones har unøjagtige sensorer, de bevæger sig både horisontalt og vertikalt og nogle gange med høj fart. Kan vi overhovedet stole på den type observationer? DMI har som de første brugt trykmålinger fra smartphones i et fuldt modelsystem og det med lovende resultater. Foredraget afsluttes med en oversigt over hvilke andre typer af data der kan indgå i fremtiden og hvad andre europæiske meteorologiske institutter arbejder på inden for emnet.

 

Nordisk Meteorolog Møde 2018 (NMM 2018)

18-20 June 2018

School of Education, University of Iceland, Stakkahlíð, 105 Reykjavík, Island

Invitation og yderligere informationer

 

 

Møde om militærmeteorologi og generalforsamling 2018

10. marts klokken 14:00 til 17:00

Flyvestation Karup, Herningvej 30, 7470 Karup J

 

Efter Julemøder hvor vi hørte om anvendelse af meteorologi i forbindelse med Vind Energi, skal vi nu høre om militærmeteorologi, hvordan anvender militæret meteorologisk information og hvilke specifikke information de bruger. Vi vil høre om militærmeteorologi i Danmark både fra et militærhistorisk perspektiv samt hvordan det foregår i dag. Hvorledes holder militæret trit med den nyeste udvikling indenfor meteorologisk viden, modellering og data og hvor får de informationen fra? Der vil endvidere være mulighed for at besøge flyveledertårnet og få fortalt hvorledes det fungerer.

 

Dagens forløb:

 • 14:00 Velkomst ved formanden og vores vært (Kenneth Henriksson).
 • Foredrag: Kenneth Henriksson, chef for DMI’s militære vejrtjeneste: Militærmeteorologien i Danmark, dets historie og relationen til hvad der sker i verden lige nu.
 • Foredrag: Brian Højen-Sørensen, Geofysiker ved Forsvarets Center for Operativ Oceanografi : Anvendelse af meteorologi og oceanografi til daglig støtte af Forsvaret.
 • Pause med kaffe og kage
 • Besøg i flyveledertårnet
 • Generalforsamling (kun for medlemmer)
 1. Dagsorden ifølge vedtægterne
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år samt budget for næste år.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2-årig periode, idet formand og 3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant vælges i ulige år. På valg er Brian Sørensen, Kasper Stein Hintz, Kristian Pagh Nielsen samt Lars Holtmann (suppleant). Alle genopstiller.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en 1 års periode, d.v.s. revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år. På Valg er Erik Wessling, Jakob Mann og Keld Q. Hansen (suppleant). Alle genopstiller.
 8. Eventuelt

Mødet forventes at slutte 17:00.

 

Bemærk. Tilmelding er nødvendig, sendes til brs@fcoo.dk senest 4. marts. Tilmeldingen vil blive lukket ved 45 tilmeldte. Alle tilmeldte vil modtage en bekræftelsesmail indenfor 1-2 dage.

 

DaMS Julemøde 2017

Torsdag den 14. december 2017 kl. 19.00

DONG Energy Reception, Nesa Alle 1, 2820 Gentofte

 

Julemødet i DaMS afholdes på DONG/Ørsted, hvor DONG vil være vært. Aftenens debatemne er den voldsomme udvikling, der foregår i vindenergi og DONG/Ørsteds rolle nu og i fremtiden. DONG/Ørsted er verdens største producent af off-shore vindenergi og leverer en stor del af vindenergien i Danmark og England, men opfører og driver også off-shore vindfarme i andre lande. Kom og hør hvad DONG/ Ørsted laver, og hvordan gør de det? Hvordan holder de trit med den nyeste udvikling indenfor energi-meteorologi, og hvad behøver DONG/Ørsted af meteorologisk viden og data; og hvor får de den fra? ... og så skal vi naturligvis have et bud på julevejret – endelig hvid jul i år?? Det er nødvendigt med tilmelding, og man tilmelder sig ved at sende en e-mail så snart som muligt og helst før 4. december til sveg@dtu.dk Vi mødes torsdag den 14. december klokken 19:00 i DONG Energy Reception, Nesa Alle 1, 2820 Gentofte. Der er gode parkeringsmuligheder på DONG/Ørsted. Hvis man kommer med S-tog, er Jægersborg station tæt ved.

 

Aftenens forløb vil være:

 • Uddeling af adgangskort i receptionen.
 • Eventuelt kaffe ved auditoriet før vi starter.
 • Velkomst ved formanden og aftenens vært.
 • Mikkel Peter Sidoroff Gryning: DONG Energy til Ørsted samt udfordringer og ideer til vind som ressource i elenettet.
 • Nicolai Gayle Nygaard: Medvind eller modvind? – Fra målinger og analyser til vindkraft. Om hvordan vi i Ørsted måler på vinden. Hvorfor gør vi det, og hvordan anvender vi måledata og analyser til at designe havvindmølleparker?
 • Pause (kaffe/kage)
 • Hvordan bliver julevejret? Vi starter med forudsigelser af Henrik Voldborg og Aksel Walløe, og derefter er ordet frit til, at kommentere på forudsigelsen af julevejret.

 

Mødet forventes at slutte klokken 22:00.

 

Bemærk: Julemødet er kun for medlemmer af DaMS og deltagelse kræver tilmelding til sveg@dtu.dk eller via nedenstående formular. Seneste tilmelding er fredag den 4. december. Husk at oplyse dit fulde navn.

 

Efterårets møde 2017

 

Onsdag den 1. november 2017 kl. 18.00

DR’s reception i DR-byen.

 

Efterårets møde i DAMS afholdes i DR, hvor DR-vejret vil være vært. Aftenens debatemne vil være “vejrets rolle i fremtidens mediebillede”. Der sker store forandringer i medierne i disse år. Computermodeller, big data, neurale netværk og en del ukendte forhold vil forandre formidlingen af vejret. Hvordan holder vi trit med udviklingen - ikke kun på tv, men generelt i mediebilledet? Da der er plads til ~ 60 i Vores Vejr studiet, og interesserede "hinsidan" også er inviteret, kan der blive pladsproblemer. Deltagelse bliver derfor efter først-til-mølle princippet.

 

Aftenens forløb vil være:

 

 1. Fortælling om vejret i DR gennem tiderne
 2. Optakt til dagens Vores Vejr
 3. Overværelse af Vores Vejr
 4. Vejrets rolle i fremtidens mediebillede - debat med kort oplæg af Jesper Theilgaard, som også vil være ordstyrer.
 5. DR-vejrets flytning til Aarhus - ideer og planer ved Klaus Wendelboe
 6. Afslutning

 

Bemærk: Efterårsmødet er kun for medlemmer af DaMS og deltagelse kræver tilmelding til jtd@dr.dk. Husk at oplyse dit fulde navn.

 

 

Generalforsamling 2017

 

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 17:00

H.H. Koch Auditoriet på Risø, 4000 Roskilde

 

Sebastian Pelt holder først foredraget (ca. 45 min): “Historiske stormfloder fra øst".

 

Herefter afvikles selve Generalforsamlingen – kun medlemmer kan deltage her!

 

Dagsorden i følge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år samt budget for næste regnskabsår.
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2-årig periode, idet formand og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant vælges i ulige år.

På valg i 2017 er: Eigil Kaas (formand), Sven-Erik Grynning (næstformand), Jesper Eriksen, Danny Høgsholt og Bjarke Tobias Olsen (suppleant).

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en 1-års periode dvs. revisorer og suppleanter er på valg hvert år.
 2. Eventuelt.

 

Der henvises i øvrigt til DaMS vedtægter som kan læses HER.

 

 

Efter generalforsamlingen bydes der på pizza og vin på foreningens regning.

 

Julemødet 2016

 • Tid og sted: 14. december 2016 kl. 18.00 hos TV 2, Teglholm Allé 16, 2450 København SV
 • Beskrivelse: DaMS har i år fornøjelsen af at byde på en fælles julemiddag for de deltagende medlemmer, inden vi skal overvære et meget spændende foredrag om sæsonprognoser og naturligvis have den obligatoriske julevejrudsigt. TV 2 VEJRET sørger for gløgg og æbleskiver senere på aftenen.
 • Aftenens program

Kl. 18.00: Velkomst

Kl. 18.15: Fælles julemiddag

Kl. 19.15: Foredrag om sæsonprognoser v/ Steen Hermansen (DMI)

Kl. 20.30: Gløgg og æbleskiver

Kl. 20.45: Julevejrudsigten v/ Henrik Voldborg

Kl. 21.45: Tak for i aften

Bemærk: Julemødet er kun for medlemmer af DaMS og deltagelse kræver tilmelding til danh@tv2.dk eller via nedenstående formular. Seneste tilmelding er fredag den 9. december. Husk at oplyse dit fulde navn.

 

 

 

Efterårsmødet 2016

 • Titel: ”Er Jordens temperaturer pålidelige?"
 • Tid og sted: Torsdag den 17. november kl. 19 i DMI's Auditorium, Lyngbyvej 100, 2100 Kbh Ø
 • Foredragsholder: Martin Stendel, Klimaforsker, DMI
 • Beskrivelse: Hvor pålidelige er tidsserier af Jordens temperatur? Er den globale opvarmning et artefakt, for eksempel på grund af skiftende antal stationer, ekstrapolation til regioner uden data, urbanisering eller analyseproceduren? Hvordan ser det ud, når vi kigger på satellitdata i troposfæren? Kan man sige noget om temperaturer ved hjælp af modeldata (reanalyser)? Vi gennemgår disse spørgsmål og afslutter med et (tidligt) tilbageblik på temperaturer i 2016.

 

Bemærk, at der er begrænset med pladser i Auditoret hos DMI på Lyngbyvej 100 (2100 Kbh. Ø). Derfor gælder først til mølle princippet.

 

Tilmelding foregår ved at sende en mail til sekretar@dams.dk

 

 

Generalforsamling 2016

Den årlige generalforsamling blev afholdt torsdag den 31. marts 2016 kl. 18.00 hos

 

TV 2

Teglholm Allé 16

2450 København SV

 

Generalforsamlingen efterfølges i år af fællesspisning for alle deltagende medlemmer og et særdeles spændende foredrag om European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX) af den tyske meteorolog og ESTOFEX-forecaster, Helge Tuschy.

 

TV 2 Vejret sørger for kaffe, te og kage til foredraget samt øl og vand. DaMS byder på middag mellem generalforsamlingen og foredraget.

 

Det reviderede årsregnskab for 2015 kan hentes her.

 

Aftenens program

Kl. 18.00: Velkomst

Kl. 18.15: Generalforsamling

Kl. 19.15: Middag for alle deltagende medlemmer

Kl. 20.15: ESTOFEX og forudsigelsen af konvektive uvejr v/ Helge Tuschy (engelsk)

Ca kl. 21.45: Tak for en god aften!

 

Af hensyn til mad og drikke samt TV 2's sikkerhedspolitik er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig, senest tirsdag den 15. marts 2016. Kun medlemmer af DaMS kan deltage. D-medlemmer (institutioner) kan som udgangspunkt deltage med to personer.

 

 

 

 

 

 

Du kan også tilmelde dig ved at skrive en mail til Danny Høgsholt (TV 2 Vejret og DaMS) på danh@tv2.dk. Husk at oplyse dit fulde navn ved tilmelding.

 

Julemødet 2015

DaMS har været så heldige at få en af verdens førende eksperter inden for vindenergi og vindmølleteknologi, nemlig Henrik Stiesdal, der indtil for nylig var teknisk direktør hos Siemens Wind Power, til at holde juleforedraget.

Selvom Henrik Stiesdal nu er gået på meget tidlig pension, arbejder han videre - både som konsulent for Siemens og som bestyrelsesformand for et stort kinesisk firma.

Titel: Løsninger til energilagring i stor skala – ”the missing link” i den grønne omstilling.

Tid og sted: Mandag den 14. december 2015 kl. 19 i Auditorium 4 på H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, 2100 København.

 

Mødet vil selvfølgelig også indeholde det klassiske indslag med prognose for julevejret. Desuden vil der blive serveret gløgg og æbleskiver i pausen.

 

 

Efterårsmødet 2015

 • Titel: ”Kansas 1968: Et nøgleeksperiment for udviklingen af mikrometeorologi” og "Den igangværende El Nino / sydlig svingning: Status, mekanismer og relation til klimavariabilitet."
 • Tid og sted: Tirsdag den 27. oktober kl. 18 i H.H.Koch Auditoriet på Risø, 4000 Roskilde
 • Foredragsholdere: Søren Ejling Larsen. Emeritus. DTU WIND ENERGY, Niels E. Busch, civilingeniør, lic. techn. og Eigil Kaas, professor Niels Bohr Institutet.
 • Beskrivelse: Til efterårsmødes 2015 på Risø, vil der være to foredrag. Det første vil omhandle Kansas 1968-eksperimentet (beskrivelse herunder) og i det andet foredrag vil Eigil Kaas tale om den igangværende El Nino.

"Kansas 1968 eksperimentet var på mange måder skelsættende for den efterfølgende udvikling af den jordnære atmosfæres meteorologi og dennes anvendelser inden for vejr- og klimamodellering, vindenergi, forureningsspredning og meget andet. Forfatterne, som deltog i eksperimentet, beretter om dets baggrund, formål og udførelse samt fortæller om resultater, men også om uventede problemer og vanskeligheder, både for dataanalysen og i løbet af eksperimentet (heraf nogle groteske). Det diskuteres, hvorledes eksperiments betydning lå både i dets umiddelbare succes og i de mange usikkerheder, det efterlod."

Der vil blive serveret lidt at spise til de fremmødte.

 

Generalforsamling 2015

 • Titel: Stratosfære-Troposfære koblinger og langtids vejrforudsigelser.
 • Tid og sted: Torsdag den 26. marts kl. 17 i auditoriet på DMI Lyngbyvej 100, 2100 Kbh. Ø.

Jesper Eriksen henter folk ved receptionen kl. 16:50 og kan kontaktes på 51515768 i tilfældet af forsinkelse.

 

Julemødet 2014

 • Tid og sted: Onsdag den 17. december kl. 19 hos TV 2|VEJRET, Teglholm Allé 16 2450 København SV.
 • Beskrivelse: Julemødet afholdes i år hos TV 2|VEJRET på Teglholmen i København. Her vil der være en guidet rundvisning af en række af TV 2’s medarbejdere og TV 2|VEJRET’s værter, hvor der blandt andet vil være mulighed for at komme ind i NEWS-studiet. Efterfølgende vil TV 2|VEJRET’s redaktionschef Peter Tanev fortælle om TV 2|VEJRET’s historie, visioner og strategi og lægge op til en lille debat om vejr og vejrudsigter i medierne i dag. Der vil derudover blive serveret lidt julegodter til ganen – og den obligatoriske julevejrudsigt vil naturligvis også blive præsenteret.
 • Bemærk: Kun medlemmer af DaMS kan deltage i julemødet. D-medlemmer (institutioner) kan som udgangspunkt deltage med maximum to repræsentanter. Pga. TV 2’s sikkerhedspolitik skal navnene på alle deltagende medlemmer være TV 2 i hænde senest mandag den 15. december. Tilmelding foregår pr. mail til Danny Høgsholt (TV 2|VEJRET og DaMS) på danh@tv2.dk. Oplys blot dit fulde navn.

 

Efterårsmødet 2014

 • Titel: Webbaserede vejrstationer.
 • Tid og sted: Mandag den 8. september kl. 19 i Det Grønne Iværksætterhus Risø, Huse 1, 4000 Roskilde.
 • Foredragsholder: Torben Klausen (CUMULUS A/S).
 • Beskrivelse: Kom og hør meteorolog og direktør Torben Klausen fortælle om en ny generation af webbaserede vejrstationer skræddersyet til det danske erhvervsliv. Læs mere på http://vejrstationer.dk/.
 • Foredraget vil kunne ses her på siden i løbet af uge 37.

 

Generalforsamling 2014

 • Titel: Greenland surface mass balance of the Greenland ice sheet.
 • Tid og sted: Torsdag den 27. marts kl. 17 i Auditoriet på DMI Lyngbyvej 100, 2100 Kbh. Ø.
 • Foredragsholder: Ruth Mottram, DMI.
 • Beskrivelse: Foredraget vil handle om, hvordan den totale massbalance af Grønlands indlandsis er defineret, hvordan den beregnes, hvad der er sket i nyere tid og hvad der vil ske i fremtiden. Se f.eks. http://polarportal.dk/groenlands-indlandsis/ for mere information. Foredraget vil blive holdt på engelsk.
 • Se foredraget her.

 

Julemødet 2013

 • Titel: Tolkning, bruk og kommunikasjon av online værvarsler.
 • Tid og sted: Mandag den 16 december kl. 19 i Auditoriet på DMI Lyngbyvej 100, 2100 Kbh. Ø.
 • Foredragsholder: Anders Silve, Meteorologisk institutt, Norge.
 • Beskrivelse: Yr (yr.no) er Meteorologisk institutt sin hovedkanal for å publisere værvarsler til allmennheten i
 • Norge. Værvarslene gir informasjon som gjør folk i stand til å ta beslutninger. Hvis folk tolker informasjonen ulikt, og ulikt Yr

sin intensjon, kan dette potensielt ha en negativ effekt på deres beslutninger. Målet med studien er å lære om hvordan

folk tolker informasjon fra værvarsler, og hvordan de bruker informasjonen når de tar beslutninger. Studien har en

kvalitativ forskningstilnærming. Et variert utvalg bestående av 21 bønder, utendørs malere, turledere og lærere og elever

fra videregående skole, ble intervjuet.

Tidligere erfaringer ser ut til å være nøkkelen til å tolke værinformasjonen. De fleste værsymbolene ble tolket ganske

likt, men med noen interessante nyanser. Disse nyansene er ofte knyttet til hvilke erfaringer folk har med vær, men de

er også knyttet til hvordan folkvurderer grad av sikkerhet i værvarselet. Ulike representasjoner (tabeller, diagram,

tekstvarsel, kart) å velge mellom virker å være en styrke, siden de kan kombineres for å klargjøre informasjon. I tillegg gir

det folkvalgmuligheter til å finne representasjoner de selv forstår, og foretrekker å bruke. Hvilken strategi folk bruker når

de tar beslutninger avhenger både av hvor viktig aktiviteten de skal gjøre er for dem, og av værsituasjonen. Av og til

(som oftest) tas enrask beslutning som er «god nok», mens andre ganger brukes mer tid på Yr, og en «best

mulig» beslutning tas. For å kunne ta en rask beslutning («god nok»), utelates ofte en vurdering av dynamikk

(kart, tekstvarsel)

og usikkerhet i varselet. I siste del av studiet er det brukt «eye-tracking» teknologi til å studere bruk av værvarslene på

Yr mer i detalj. Disse dataene er ikke ferdig analysert enda.

 

Efterårsmødet 2013

 • Titel: De vigtigste nyheder i den nye IPCC-rapport, som Jen Hesselbjerg ser det.
 • Tid og sted: Onsdag den 30/10 kl. 19 i lokale 016. Juliane Maries Vej 30, 2100 Kbh. Ø.
 • Foredragsholder: Jens Hesselbjerg Christensen.

 

COPYRIGHT © 1979-2013 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS