Seneste

Dansk Meteorologisk Selskab

Det gode selskab for folk med hang til vejr, klima og meteorologi

Seneste nummer af Vejret - 157

 

Fra redaktøren

 

Kære læser – som du kan se nedenfor, kan du i dette nummer få et tilbageblik på vejr-problematikken under Anden Verdenskrig – og et blik endnu længere

tilbage til Danmarks klima siden 1874. Af nyere dato kigger vi på vandstands-situationen i 2018-19, og på klimatopmødet COP24 i Katowice. Grønlands særlige vindforhold kommer under lup i artiklerne på side 29 og 45. Endelig er der nogle korte indslag om "skjult nedbør“ (fra Bornholm), ildkugler på himlen – samt møde og generalforsamling i DaMS.

 

... og hvad kan du så vente at læse om i næste nummer af Vejret? – Tjaa, vejrkortene er ikke tegnet færdige endnu, men jeg kan afsløre, at "Vejret-udsigten“ viser en klar tendens til blæst om klimaet på Antarktis, samt en stor sandsynlighed for et helbredstjek af de grønlandske ismasser. En vinddrejning omkring Galapagos kan ikke udelukkes, mens en uddybning

af bogtryksforholdene omkring DMI ́s grundlægger er ret sikre i prognoserne. Det samme er en potentiel højtrykt stemning, med tendens til uddybning, af

chefredaktørens årlige ”hudfletning” af vejråret 2018. God fornøjelse med vejret – og Vejret...

 

Jesper Grønne

Vejrudsigt for D-dag 1944

1

Ændringer i Danmarks klima siden 1874

9

Skjult nedbør

18

Ildkugler over Danmark

19

COP24 i Katowice : “Too little, too late ?”

20

Om forbedring af vindforudsigelse i komplekst terræn (i Grønland)

29

Lavvande og stormflod – vinteren 2018-19

36

STORM og STILLE i Grønland

45

Generalforsamling i DaMS - Bagsiden

 

Forsidebilledet er taget den 7. oktober 2006 kl. 08:43 ved Silkeborg. Midtjysk metanproduktion i efterårs-bygevejr. Nærmere forklaring i artiklen side 44.

COPYRIGHT © 1979-2013 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS