Seneste

Dansk Meteorologisk Selskab

Det gode selskab for folk med hang til vejr, klima og meteorologi

Seneste nummer af Vejret - 155

 

Fra redaktøren

 

Når I sidder med dette nummer af Vejret er vi godt inde i foråret og på vej mod sommeren. Den var noget våd og solfattig sidste år og det kan du læse meget

mere om i tilbageblikket på vejret og klimaet i 2017, der udover et særligt fokus på Rigsfællesskabet, også beskæftigerer sig med det globale.

 

Sæsonprognoser for de kommende måneder/sæsoner der fx giver et gæt på den kommende sommer kan du læse om på dmi.dk. De er altid meget "ombejlede" og giver en god vejrhistorie. Læs mere om sæsonprognoser - journalistens bedste ven - i bladet.

 

I sidste nummer kunne der læses om isspyd i havens trillebør. Vejrets detektiver var på spil med svar og i dette nummer er sagen taget op igen. Grønland er altid et godt emne og I bliver heller ikke snydt denne gang. Is på land/hav, klima og vejr indgår i tre artikler. Udover tilbageblikket på vejr og klima i 2017, inkl. Grønland, beskrives et bidrag til at forbedre den klima-model, der anvendes i beregninger af Indlandsisens massebalance. Og så kan der læses om den nye polarportal, hvor danske forskningsinstitutioner stiller deres viden om Arktis til rådighed.

 

Artiklen om den "misfarvede" sol, lovet i sidste nummer, er også at finde i bladet.

Grønland: Beregninger vedr. klimaet og Indlandsisens massebalance

1

Tilbageblik: Vejret og klimaet i 2017

5

Sæsonprognosen - journalistens bedste ven

22

Så du røgen..? Solen er så blå, mor

34

Isspyd i havens trillebør -2

42

Den nye polarportal

45

Meddelelser og nyt fra DTU-Space

BS

Solnedgang set fra klitterne ved Søndervig. Foto: Jesper Grønne

COPYRIGHT © 1979-2013 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS